Road to nowhere

Road to nowhere

Facebook groep Beergeeks heeft het initiatief genomen om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte ALS. Afgelopen jaar hebben Nederlandse brouwers voor de eerste keer hun bijdrage geleverd door het brouwen van een gezamenlijk bier waarvan de opbrengst ten goede kwam aan deze actie.

Dit jaar doen maar liefst meer dan 80 brouwerijen mee aan deze mega collab, waaronder Bierverbond. Het bier dat we gebrouwen hebben is een smoked porter met de naam Road to nowhere. Een flesje kost 5 Euro en na aftrek van BTW gaat dat volledige bedrag naar stichting ALS. Iedereen die voor 1 mei 2020 een bestelling plaatst met daarin Road to nowhere sturen we achteraf een kadobon ter waarde van 5 Euro. Je krijgt dus eigenlijk een flesje Road to nowhere van ons cadeau. Aardige actie toch?

We hebben 120 flesjes Road to nowhere weten te bemachtigen dus wees er snel bij!

By |2020-04-29T13:47:33+02:00Thursday, 6 February 2020|Nieuws|

Share us on your socials!

Road to nowhere

Facebook group Beergeeks has taken the initiative to raise money for research into ALS disease. Last year, Dutch brewers made their contribution for the first time by brewing a joint beer whose proceeds benefited this action.

This year, no less than 80 breweries will participate in this mega collab, including Bierverbond. The beer we brewed is a smoked porter named Road to nowhere. A bottle costs 5 Euros and after deduction of VAT that full amount goes to the ALS Foundation. Anyone who places an order before 1 May 2020 with Road to nowhere we send a gift voucher worth 5 Euros afterwards. So you actually get a bottle of Road to nowhere for free. That’s nice!

We managed to get 120 bottles of Road to nowhere so be quick!

By |2020-04-29T13:48:06+02:00Thursday, 6 February 2020|News|

Share us on your socials!

Road to nowhere

Die Facebook-Gruppe Beergeeks hat die Initiative ergriffen, um Geld für die Erforschung der ALS-Krankheit zu sammeln. Im vergangenen Jahr haben die niederländischen Brauereien ihren Beitrag zum ersten Mal geleistet, indem sie ein gemeinsames Bier brauten, dessen Erlös dieser Aktion zugute kommt.

In diesem Jahr werden nicht weniger als 80 Brauereien an diesem Mega-Collab teilnehmen, darunter Bierverbond. Das Bier, das wir gebraut haben, ist ein geräucherter Portier namens Road to nowhere. Eine Flasche kostet 5 Euro und nach Abzug der Mehrwertsteuer geht der volle Betrag an die ALS-Stiftung. Wer vor dem 1. Mai 2020 mit Road to nowhere bestellt, schickt danach einen Gutschein im Wert von 5 Euro. So bekommen Sie tatsächlich eine Flasche Road ins Nirgendwo von unserem Geschenk. Schöne Aktion, oder?

Wir haben es geschafft, 120 Flaschen Road ins Nirgendwo zu bekommen, also schnell sein!

By |2020-04-29T13:48:22+02:00Thursday, 6 February 2020|Nachrichten|

Share us on your socials!

Go to Top